Vuoden teema


Vuoden teema 2018: Luetaan satu


Vuonna 2018 Helkanuorten liitto kutsuu lukemaan satuja. Lukeminen kutkuttaa mielikuvitusta ja opettaa tunnetaitoja. Lapselle lukeminen on merkittävässä osassa kielen kehittymisen kannalta. Yhteinen lukuhetki on turvallinen, kiireetön tuokio, jonka jokainen pystyy päivästään toiselle lohkaisemaan. Saduilla on suuri merkitys lasten kielen kehitykselle, mielikuvitukselle ja ne antavat tilaisuuden aikuisen ja lapsen väliselle vuorovaikutukselle. Sadut rikastuttavat sanavarastoa, opettavat keskittymään ja kuuntelemaan. Satujen kautta voidaan käsitellä erilaisia tunteita: jännitystä, pelkoa, surua, riemua ja iloa. Rakkaimmat sadut luetaan moneen kertaan toiston turvallisuuden vuoksi mutta myös ikäkausien kehitystehtävien vuoksi.

Vuonna 2017 Helkanuorten liitto kampanjoi somessa #LuetaanSatu –kampanjalla. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 200 vuotta Zacharias Topeliuksen syntymästä. Anni Swanin kuolemasta tulee 60 vuotta. Helkaliitto haluaa nostaa erityisesti naisia esille kirjailijoina. Heitä ovat esimerkiksi Anni Polva, Elina Karjalainen, Tove Jansson, Maikki Harjanne, Kaarina Helakisa, Hannele Huovi, Aino Havukainen, Tuula Kallioniemi, Pirkko Koskimies, Kirsi Kunnas, Leena Laulajainen, Kristiina Louhi, Tittamari Marttinen, Sinikka Nopola ja Tiina Nopola.


Tunnettujen kirjailijoiden lisäksi monilta paikkakunnilta löytyy oman kylän satuseppiä ja kynäniekkoja. Helkanuorten liitto kannustaa tutustumaan paikalliseen tuotantoon ja kutsumaan kirjailijaa vierailulle helkanuorten tapaamiseen tai tapahtumaan. Kirjailijavierailu antaa tilaisuuden tutustua kirjoitustyöhön, kysyä kirjailijan työstä ja innostaa lukemaan.Luetaan satu –teema kannustaa helkanuoria vierailemaan kirjastoissa. Kirjastovierailulla voidaan tutustua kirjaston toimintaan, pyytää kirjavinkkausta kirjaston henkilökunnalta
tai esitellä helkanuorten toimintaa. Helkanuorille voi järjestää suunnistuksen hyllyjen välissä kirjalta toiselle tai tehtäväradan sananlaskujen ja runojen hyllyille. Kirjastovierailu innostaa nuoria tekemään kirjavinkkausta myös toisilleen. Helkanuoret voivat esitellä lukemiaan kirjoja toisilleen ja tehdä lukusuosituksia. Tällä tavalla nuoret itse voivat innostaa toisiaan lukemaan ja
osallistaa mukaan helkatoimintaan ja lukukampanjaan.Vuoden aikana Helkanuorten liitto haastaa kaikki omat jäsenensä ja Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenet mukaan satukilpailuun. Satuja suunnitellaan, niiden rakennetta tutkitaan ja tarinan hahmoja rakennetaan jo kerhoissa.Sadut avaavat oven lastenkulttuuriin ja sanataiteeseen. Helkanuorten liitto kannustaa jäseniään osallistumaan Satupäivään. Satupäivä haluaa nostaa esille lastenkulttuurin merkitystä ja satujen näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.
Satupäivän tapahtuma voi olla yksinkertainen lukuhetki, kirjailijavieraan tapaaminen tai draamallinen eläytyminen tarinan maailmaan. Lisää vinkkejä ja ohjeita Satupäivään osallistumiseen löytyy tapahtuman verkkosivuilta www.satupaiva.fiSatumaista vuotta 2018!