Vuoden teema

VUODEN 2017 TEEMA

Kenen kättä kiinnittääpi, tulkohon mun perässäniHelkanuorten liiton teema vuonna 2017 on Kenen kättä kiinnittääpi, tulkohon mun perässäni.

Vuonna 2017 juhlimme 100-vuotiasta Suomea yhdessä. Helkanuorten liitossa tartutaan ”Yhdessä” teemaan kiinnittämällä sormet sormien lomaan mm. Karjalaisen Nuorisoliiton ja Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa. Yhteinen kesäleiri vietetään kesäkuussa Jyväskylässä ja itsenäisyyttä juhlistetaan suurella

juhla-esiintymisellä. Yhteistyö tuo toimintaan virtaa ja monipuolistaa harrastusta. Yhteistyöllä toivotaan saavutettavan myös näkyvyyttä.

Teema kannustaa helkanuoria kutsumaan toimintaan mukaan uusia jäseniä. Toimintamme erityislaatuisuus saattaa tuntua vaikealta selittää tai toiminta-ajatus vanhakantaiselta. Kulttuurikokijaksi tai –tekijäksi ei kuitenkaan tulla sattumalta: Helkaliiton tehtävä on antaa kulttuuri- ja perinnekasvatusta jo nuorille, jotta he voivat kasvaa perinteistä ja kulttuurista nauttiviksi aikuisiksi. Kun tunnemme riemukasta ylpeyttä omasta toiminnastamme, on sitä helppo kuvata myös helkanuoriin vasta tutustuville.Teeman runosäkeistö on lainattu Ritvalan helkavirrestä. Säkeistö
muistuttaa helkanuoria toiminnan ensimmäisistä vuosista: lapset ja nuoret kokoontuivat iloitsemaan kansanrunon rikkaudesta, leikkimään ja laulamaan. Helkatoiminnalle ei tänäkään päivänä ole asetettu paineistettuja sisältötavoitteita tai kiireistä aikataulua. Perinne ja kulttuuri löytyvät myös jokaisen toimijan
omasta kokemuksesta ja uutta voidaan aina oppia. Väljyys antaa tilaa luovuudelle kehittyä. Helkatyön laatu syntyy toimijoiden itsensä asettamien tavoitteiden kautta. Kun kiinnitetään käsi toiseen ja seurataan yhteiseen harrastukseen, ovat läsnä myös sosiaalisten ja tunnetaitojen oppiminen, yhteistyön ja järjestötoiminnan taidot.


Helkatoimintaan kutsutaan vuonna 2017 helkaperheet: toiminnassa mukana olevat lapset perheineen. Mukaan saavat tulla niin isovanhemmat, pienet sisarukset kuin serkuksetkin. Ystävät, kummit ja naapurit ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Paikallisyhdistysten toivotaan järjestävän päiväleiri,

retki tai tapahtuma, johon voidaan kutsua helkanuorten lähipiiri mukaan. Tilaisuuksiin toivotaan Kalevalaisia Naisia, paikkakuntien yhteistyökumppaneita ja samanhenkisiä järjestöjä. Toivomme, että mahdollisimman monen kättä kiinnittääpi!