Toiminta

Helkanuoret ovat ne Väinämöisen viimeiset lapsenlapset, jotka kantavat runoa suullisena perintönään. Helkanuorten liitto on maamme ainoa lausutaan, suulliseen ilmaisuun sekä muuhun kansanperinteeseen erikoistunut lapsi- ja nuorisojärjestö. Helkanuoret ovat 5-25 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiminta on valtakunnallista ja aktiivisia paikallisyhdistyksiä on tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Helkanuorissa ikirunojen poljento ja mystiset vanhasuomalaiset tarinat näkyvät modernina suullisena ilmaisuna. Draama luo maailmat, joissa oma itseilmaisu vahvistuu, tunneälykkyys kasvaa ja lausuntaperinne jatkuu modernin runon ja uusien keinojen kautta. Toiminnan painopiste on lausunnassa, joka on kuin näyttelijäntyötä yksin tai ryhmässä: teatteri-ilmaisua.

Helkanuorten liitto ry järjestää jäsenyhdistyksille koulutusta ja leiritoimintaa. Lisäksi helkanuoret osallistuvat erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Ohjaajille järjestetään syksyisin ja keväisin ohjaajakoulutusta ja paikallisyhdistysten avustuksella järjestetään kesäleiri yleensä kesäkuun alussa ja juhlavuosina Suvipäivät. 


Helkanuorten liitto julkaisee jäsenlehteään Perinneporinaa kaksi kertaa vuodessa. Lehti on helkanuorille ja Helkanuorten liiton kunniajäsenille ilmainen. Lehteä voi tilata toimistolta.

Liitto pyrkii myös keräämään talteen ja arkistoimaan aineistoa jäsenyhdistyksiltä ja harrastajilta. Arkisto koostuu jäsenyhdistysten toteuttamista ohjelmakokonaisuuksista, valokuvista ja lähetetyistä toimintakertomuksista. Paikallista helkatoimintaa ohjaavat niin Helkanuorten liiton säännöt kuin ohjesäännöt paikallisyhdistyksille. 

Katso video helkatoiminnasta!

https://www.youtube.com/watch?v=Bc_BextZFV8