Tavoite

Helkanuorissa pääasiassa on aina runo. Sen eri muodot näkyvät kerhoissa lausunnassa, laulettuina ja soitettuina kansanlauluina ja sanataitajien kynänjäljessä. Lausunta on näyttelijäntyötä yksin tai ryhmässä: teatteri-ilmaisua. Toiminnan tavoitteena on tarjota harrastajille onnistumisen kokemuksia ja valmiuksia sujuvaan itseilmaisuun turvallisessa ympäristössä.

Helkanuorten liitto pyrkii toiminnallaan ylläpitämään suomalaisen perinne- ja nykyrunouden elävää esittämistä. Samalla se haluaa perehdyttää helkatoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret suomalaisen kansan- ja nykyrunouden kautta omaan kulttuuriperintöönsä. Suullinen kansanperinteemme on vertaansa vailla: runot, laulut, laululeikit, kaskut ja tarinat rikastuttavat sanavarastoa, antavat teemoja kerhokerroille ja ovat esitysten materiaalina.

Runon kautta lapset tutustuvat myös muuhun kansanperinteeseen. Käsityöt, murteet, ruokaperinne ja vaikkapa loitsut näkyvät kerhojen aiheina. Tällä työllä on suuri merkitys oman kulttuurimme säilyttämisessä ja siirtämisessä tuleville sukupolville. Vuosittain vaihtuva Helkaliiton teema ohjaa kerhojen sisältöä.

Helkanuorten liiton hallituksen tavoitteena on kehittää liiton sekä jäsenyhdistysten ja niiden vastuuhenkilöiden yhteistyötä. Tulevien vuosien päätavoitteena on helkaliekin ylläpitäminen ja erityisesti jäsenhankintaan panostaminen yhteistyössä paikallisten helkayhdistysten kanssa. Maakunnista kerätään ohjelmakokonaisuuksia uusien ja vanhojen yhdistysten käyttöön ja tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä muiden nuoriso-, perinne- ja kulttuurijärjestöjen kanssa.